Huisregels

Onze huisregels zijn van belang voor u als patiënt zodat onze werkzaamheden in onze praktijk goed kunnen verlopen wat de kwaliteit ten goede komt. Bovendien schept het een helder inzicht voor u als patiënt.

 • U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben.
  Uw zorgverzekering gegevens checken wij via VECOZO.
  Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk door te geven aan de balie assistente.
 • Graag 5 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig zijn en uw aanwezigheid melden bij de balie.
  Aangezien wij een zorgverlenende sector zijn, kunnen de behandelingen wel eens iets langer duren dan gepland. 
 • Wij zullen de gereserveerde tijd die voor u gepland staat altijd benutten. 
  Helaas kan het hierdoor wel eens voorkomen dat u even moet wachten als er uitloop ontstaat. 
  De uitlooptijd valt op geen enkele manier op de tandarts/mondhygiëniste te verhalen.
 • Het is storend als uw mobiele telefoon afgaat terwijl u in de stoel ligt voor een behandeling.
  Daarom vragen wij u deze uit te schakelen als u in de behandelkamer bent.
 • Betreft uw gemaakte afspraak; als u een afspraak heeft gemaakt, gaan wij er vanuit dat u deze nakomt. 
  Bij verhindering graag 24 uur tevoren annuleren/wijzigen.
   Wanneer u niet op tijd uw afspraak wijzigt, u niet komt opdagen zonder bericht of te laat komt,
  zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd te berekenen. 
 • De kosten hiervan bedragen 25,00 euro per 15 minuten.  
  NB: het afzeggen van uw afspraak kan uitsluitend telefonisch of mondeling aan de balie.
  DIT KAN ABSOLUUT NIET VIA EMAIL!
 • Betreft pijnklachten/spoedgevallen;
  • wanneer u ’s morgens vóór 10.00 uur belt proberen wij u dezelfde dag te helpen. 
  • U dient zich dan wel te conformeren aan de aan u aangeboden tijdstip van behandeling.
  • Belt u later op de dag dan kan het zijn dat we u niet meer op dezelfde dag kunnen helpen daar we vaste tijden hebben voor de spoed/pijnklachten.
   Wij kunnen bij pijnklachten geen rekening houden met uw voorkeuren betreft uw werk/school.
 • Indien er wijzigingen zijn in uw medicijngebruik of in uw gezondheid dit a.u.b. doorgeven aan de tandarts, balieassistente of stoelassistente. Dit kan invloed hebben op uw behandeling!
  Het is zeer belangrijk om dit door te geven om complicaties tijdens uw behandeling te voorkomen.
 • Tandenpoetsen; was u niet in de gelegenheid voor het bezoek aan onze praktijk uw tanden te poetsen?
  Vraag dan aan de balieassistente een tandenborstel, tandpasta is ook altijd aanwezig.
  Zo wordt ons werk een stuk aangenamer en plezieriger!
 • Roken in de praktijk of bij ons voor de toegang van de praktijk is niet toegestaan. 
  Uitgetrapte sigaretten op onze stoep is niet zo netjes…
 • De directie is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen.
  Laat deze a.u.b. niet onbeheerd achter.
 • Voor behandelingen boven € 150 euro wordt u een begroting gestuurd. . U kunt de tarieven vinden via de NZa.
 • Ook sturen wij een PIEN print mee waarmee u uw vergoedingen en eigen bijdragen kunt zien..
  het is wel raadzaam dit te checken bij uw zorgverzekering.
 • Klachten; wanneer u ontevreden bent over een behandeling of de manier waarop u bejegend bent,
  vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons personeel kenbaar te maken.
  Mevr. A. Groenen, praktijkmanager, zal deze klachten zo spoedig mogelijk afhandelen.
  Wellicht kunnen wij per direct iets voor u doen.
  Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan hebben gegeven, kunt u schriftelijk een klacht indienen.
  Wij proberen hier zo snel mogelijk op te reageren doch binnen een termijn van 3 weken.
  Indien u daarna nog steeds ontevreden bent kunt u zich richten tot
  de klachtencommissie van de K.N.M.T., Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein.
 • Tijdens een afspraak voor een behandeling mag u met 2 personen/familieleden in de spreekkamer aanwezig zijn. Tijdens behandelingen liever geen broertjes of zussen meenemen in de spreekkamer. De tandarts heeft geconcentreerd werk en het leidt erg af als andere kinderen door de spreekkamer lopen als uw kind behandelt wordt. Alle aandacht is nodig voor het kind dat behandelt wordt.
 • Van u wordt verwacht dat u de behandeling niet stoort.
  Indien dit lastig voor u is, kunt u even overleggen met de balie assistente.
 • De behandelovereenkomst tandarts-patiënt is een inspanningovereenkomst.
  Dit houdt in dat er geen garantie kan worden gegeven op behandelingen.
  Op tandtechnische werkstukken zijn de normale garantiebepalingen van toepassing.