Uw mondzorgnota.

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg.
Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics.
infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

 

Uw gegegevens zijn veilig!
Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy gevoleige gegevens.
Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertifiseerd. Deze certificering wordt ieder jaar opnieuw beoordeeld.
Meer over privacybeschrming leest u op www.infomedics.nl/privacy .

Wat staat er op uw zorgrekening?
Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens uw behandeling hebben uitgevoerd.
Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de NZa is vastgesteld. Wilt u meer weten zie dan www.allesoverhetgebit.nl .

Uw rekening op papier of online?
Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw email adres én uw mobiele
telefoonnummer nodig.
Deze gegevens worden door Infomedics gebrukt om u veilig toegang te verlenen tot het online protaal
waar uw rekening klaarstaat.
Als u inligt op uw Infomedics portaal, vult u de sms-code in die u van Infomedics ontvangt.
Wilt u liever op papier uw nota ontvangen dan kunt u dat op uw portaal instellen.
Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl .

Betalingsregeling
Infomedics handeert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om binnen de 30 dagen te betalen, neem dan zo snel mogelijk (na het ontvangen van uw nota) contact op met Infomedics tel. 0900-4049404
(35 cent per gesprek).
Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.