Behandelingen

Samen met u maken wij uw tandheelkundig probleem inzichtelijk en stellen een duidelijk en haalbaar behandelplan op.

Tandheelkundige zorg

Regelmatig tandartsbezoek is belangrijk, gaatjes kunnen zo worden opgespoord en behandeld voordat ze groter worden. Ook de mondgezondheid en de gezondheid van uw tandvlees wordt gecontroleerd en zo nodig helpen we u bij het gezond maken van uw mond. Tandartsbezoeken zijn dus niet alleen om problemen te behandelen, maar vooral om ze te voorkomen en een mooie en gezonde mond te behouden of te krijgen.

Door een goede mondverzorging en regelmatige controle kan je problemen in de mond voorkomen en zo nodig in een vroeg stadium aanpakken. De sleutel voor een goede mondgezondheid is preventie. Daarom worden de halfjaarlijkse controles bij ons in de praktijk vaak gecombineerd met een bezoek aan de preventie-assistent of mondhygiénist. De mondhygiénist en preventie-assistent helpen door advies te geven over dagelijkse mondverzorging en plak en tandsteen weg te halen op plaatsen waar dat u niet lukt.

Orthodontie

Een beugel zorgt niet alleen goed voor een mooie lach, maar zorgt er ook voor dat uw mond gezond blijft. Rechte tanden maken kauwen, bijten, tandenpoetsen, praten en lachen makkelijker. Omdat schoonhouden makkelijk is kunnen problemen zoals tandvleesontsteking en gaatjes worden voorkomen.

Tegenwoordig is een beugelbehandeling voor volwassenen ook heel normaal. In onze praktijken hebben wij meerdere ervaren tandartsen voor orthodontie. De tandarts voor orthodontie heeft een speciale vervolgopleiding gevolgd. Met de nieuwste ontwikkelingen is een ouderwetse blokjesbeugel vaak niet meer nodig. Dat maakt de behandeling een stuk minder belastend.

Voordat een beugelbehandeling kan beginnen, worden modellen, foto's, en röntgenfoto's gemaakt.
De tandarts kan dan het probleem onderzoeken en het juiste behandelplan opstellen.

Bij ons hoef je geen gips meer te happen. We gebruiken een speciale camera voor een perfecte 3D-scan van je gebit. Dat is veel makkelijker en minder gedoe dan gipshappen.

Omdat wij veel beugelbehandelingen uitvoeren kunnen we beugels tegen de scherpste prijs inkopen. Daarom kunnen we u een beugelbehandeling voordelig aanbieden.

Implantologie

Een implantaat is een kunstwortel die in de kaak wordt geplaatst. Een implantaat ziet er uit als een schroef. Een implantaat is van titanium, een lichaamsvriendelijk materiaal waaraan bot zich gemakkelijk hecht. 
Implantaten kunnen worden gebruikt voor een kroon, een brug of een klikprothese.  

Voor de behandeling 

Vrijwel bij iedere volwassene kan een implantaat worden geplaatst. Wel is voldoende kaakbot nodig om een implantaat te kunnen plaatsen. Waar bot te weinig aanwezig is, kan meestal nieuw (kunst)bot worden geplaatst.
Om er achter te komen of een implantaatoperatie bij u kan worden uitgevoerd, zal de implantoloog u eerst moeten onderzoeken.
Wanneer u nog eigen tanden en kiezen heeft, is het van belang dat uw tandvlees gezond is. Als dit niet zo is, moet uw tandvlees eerst behandeld worden. 

Tijdens de behandeling 

Het plaatsen van implantaten gebeurt onder plaatselijke verdoving. Soms krijgt u van te voren antibiotica. Behalve de verdovingsprik is de behandeling pijnloos. Er wordt steriel gewerkt. Daarom leggen we een doek over uw gezicht tijdens de behandeling.
Via een klein sneetje in het tandvlees wordt het implantaat geplaatst.  

Na de behandeling 

Na de operatie kunt u napijn en enige zwelling en/of verkleuring (blauwe plek) krijgen. Ook kan het speeksel de eerste dagen af en toe wat rood zijn.
Één of twee weken na de ingreep moet u de implantaten weer voorzichtig gaan poetsen.
Er is een kleine kans dat een implantaat niet goed vastgroeit. Dat is heel vervelend, maar goed op te lossen. Het implantaat wordt dan verwijderd en nadat de wond genezen is krijgt u een nieuwe implantaat.

Controle 

De eerste controle vindt na twee weken plaats. Als er nog hechtingen aanwezig zijn worden deze verwijderd. De implantaten hebben, afhankelijk van de situatie acht tot zestien weken nodig om goed vast te groeien.
Zes weken na het plaatsen van de implantaten vindt de tweede controle plaats. Er wordt dan een röntgenfoto gemaakt om de botkwaliteit rond het vastgroeiende implantaat te beoordelen.
Implantaten hebben sterk te lijden onder roken en slechte mondhygiëne. Zo kunnen roken, plak en tandsteen op implantaten ontsteking van het tandvlees en het bot rondom de implantaten veroorzaken. Een implantaat kan daardoor verloren gaan. Als u niet rookt en een goede gebitsverzorging heeft, gaan implantaten zeer lang mee. 
Als het stoppen met roken u zelf niet lukt, raden wij u dan ook sterk aan om een afspraak met de huisarts te maken om met professionele hulp te stoppen met roken.
Goede voorlichting, controle en instructie over het reinigen van de implantaten, de mond en de prothese zijn een belangrijk onderdeel van de implantaatbehandeling. 
Net als bij eigen tanden en kiezen is regelmatige controle van implantaten door de tandarts, mondhygiënist en/of preventieassistente noodzakelijk. 

Mondhygiëne & preventie

De preventie-assistent of mondhygiënist verwijdert zo nodig tandsteen en geeft u gerichte instructie om uw gebit plak- en tandsteenvrij te houden om zo het tandvlees gezond te houden.

Als de laatste gebitsreiniging lang geleden is, of het meer tijd kost om het tandsteen goed te verwijderen, kan het voorkomen dat u nog een keer terug moet komen.

Als de situatie van het tandvlees ernstiger is, verwijst de tandarts u door naar de mondhygiënist. Die neemt de tijd die nodig is om het tandsteen zorgvuldig te verwijderen en het aangedane tandvlees te behandelen.

Snurkbeugel

Een snurkbeugel, ook wel MRA genoemd, helpt bij snurkklachten of apneus. Het houdt de onderkaak naar voren, waardoor de luchtweg goed open blijft tijdens het slapen.

Een neuroloog, longarts of KNO-arts voert slaaponderzoek uit om de ernst van het probleem te bepalen. Bij meer dan 5 apneus per jaar is vergoeding vanuit de basiszorg mogelijk.

Het gebit moet wel geschikt zijn voor het dragen van een MRA. Soms is tandheelkundige behandeling nodig voordat de beugel veilig kan worden gebruikt. Zelfs met een onderprothese die vastzit op implantaten is het dragen van een MRA vaak mogelijk.

Bij geschiktheid van het gebit wordt de beugel aangemeten. De kaken worden daarbij gescand. Het duurt dan enkele weken voordat het apparaat klaar is.

De beugel moet elke nacht worden gedragen en er zijn jaarlijkse controles nodig om te zorgen dat de MRA goed functioneert en geen schade aan uw gebit of kaken veroorzaakt.

Lokaal, betrokken en kwaliteit

Lokaal

Wij, de medewerkers van Tandartspraktijk Stadshart, wonen bij u in de buurt. Wij kennen u en uw omgeving en kijken hoe en op welke manier we in de buurt een bijdrage kunnen leveren.

Betrokken

Onze medewerkers zijn betrokken, deskundig en persoonlijk en staan u bij met raad en daad. Wij werken vanuit een prettige en ontspannen persoonlijke sfeer en stellen u als patiënt centraal.

Wij willen u graag goed leren kennen, waardoor we u zowel preventief als curatief de beste zorg kunnen geven. Omdat onderling vertrouwen de basis is voor een duurzame relatie, vinden we het ook belangrijk dat u onze praktijk leert kennen.

Kwaliteit

Onze medewerkers zijn tandheelkundige professionals. Door continue overleg tussen de verschillende zorgverleners, voortdurende na- en bijscholing en coaching van onze medewerkers, kunnen wij u de beste zorg bieden.