Spoed

Buiten onze reguliere openingstijden, op feestdagen en in het weekend (zaterdag en zondag) werken wij voor onze Spoeddienst samen met Tandartsspoedpraktijk in Groningen. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot de
Tandartsspoedpraktijk op tel: 0900-8602 (€0.90 per gesprek).

 • Bij het bellen: houdt uw BSN-nummer (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand en de naam van de eigen
  tandartspraktijk. Tandartsspoedpraktijk heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen.
 • U dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
 • U dient uw consult en/of spoedbehandeling bij Tandartsspoedpraktijk direct te voldoen middels pin of creditcard.
 • De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.
 • Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-,
  nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen.
 • U ontvangt altijd een factuur van de Tandartsspoedpraktijk.
 • Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over
  vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.
 • Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering.

Tot slot informatie voor u:

 • Tandartsspoedpraktijk heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal Tandartsspoedpraktijk zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u, zoals gebruikelijk, altijd terugverwezen naar uw eigen tandarts.
 • Na de behandeling e-mailt de dienstdoende tandarts het behandelverslag en de eventuele röntgenfoto’s naar uw eigen tandarts zodat deze de behandeling weer kan overnemen.

Soms bestaat er verschil van inzicht over wat spoed of geen spoed is. In de regel kan worden gesteld dat iedere behandeling die zonder bezwaren tot de volgende werkdag kan worden uitgesteld, niet als spoed wordt aangemerkt. Zo is een verloren vulling die verder geen ernstige pijn veroorzaakt geen spoed, hoe lastig het ook kan zijn.

Tijdens de openingstijden van de praktijk belt u uiteraard naar de praktijk.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Tandartsspoedpraktijk Groningen

Adres: Stationsstraat 5, 9711 AR Groningen
Telefoon: 020 740 1221
Website: https://tandartsspoedpraktijk.nl/groningen/

Lokaal, betrokken en kwaliteit

Lokaal

Wij, de medewerkers van Tandartspraktijk Stadshart, wonen bij u in de buurt. Wij kennen u en uw omgeving en kijken hoe en op welke manier we in de buurt een bijdrage kunnen leveren.

Betrokken

Onze medewerkers zijn betrokken, deskundig en persoonlijk en staan u bij met raad en daad. Wij werken vanuit een prettige en ontspannen persoonlijke sfeer en stellen u als patiënt centraal.

Wij willen u graag goed leren kennen, waardoor we u zowel preventief als curatief de beste zorg kunnen geven. Omdat onderling vertrouwen de basis is voor een duurzame relatie, vinden we het ook belangrijk dat u onze praktijk leert kennen.

Kwaliteit

Onze medewerkers zijn tandheelkundige professionals. Door continue overleg tussen de verschillende zorgverleners, voortdurende na- en bijscholing en coaching van onze medewerkers, kunnen wij u de beste zorg bieden.