Praktische informatie

Tarieven tandheelkunde

De tarieven in de tandheelkunde zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Download de KNMT tarievenlijst 2024 waarin alle tarieven van 2024 terug te vinden zijn.

Informeer bij uw verzekeraar:
Wij kunnen u globaal aangeven wat doorgaans wel en niet verzekerd wordt. Ook adviseren wij u om te voorkomen dat u het maximale vergoedingsbedrag overschrijdt. Wilt u exact weten wat er wordt vergoed?
Neem dan contact op met uw eigen verzekeraar.

Betalingen

Onze facturen worden verzorgd door Infomedics.
Dit is een bedrijf dat namens ons de rekening verstuurt en de betaling met u afwikkelt.

  • De uitgevoerde behandeling wordt door ons gedeclareerd bij Infomedics.
  • Infomedics dient vervolgens deze nota in bij uw verzekering.
  • Indien u verzekerd bent voor de behandeling ontvangt u geen nota.
  • Mocht de behandeling niet of niet volledig vergoed worden door uw zorgverzekeraar dan ontvangt u voor het onverzekerde deel nog een nota van Infomedics, welke dan ook aan Infomedics moet worden betaald.
  • Voor vragen over de rekening kunt u contact opnemen met Infomedics.

In geval van wanbetaling worden wij door Infomedics geïnformeerd.
In alle gevallen wordt het geplande behandelplan onderbroken en het kan zelfs tot uitschrijven uit onze praktijk leiden. De behandelingen worden pas weer hervat wanneer de financiële situatie is opgelost.

Informeer bij uw verzekeraar

Wij kunnen u globaal aangeven wat doorgaans wel en niet verzekerd wordt. Ook adviseren we u om te voorkomen dat u het maximale vergoedingsbedrag overschrijdt. Wilt u exact weten wat er wordt vergoed? Neem dan contact op met uw eigen verzekeraar.

Lokaal, betrokken en kwaliteit

Lokaal

Wij, de medewerkers van Tandartspraktijk Stadshart, wonen bij u in de buurt. Wij kennen u en uw omgeving en kijken hoe en op welke manier we in de buurt een bijdrage kunnen leveren.

Betrokken

Onze medewerkers zijn betrokken, deskundig en persoonlijk en staan u bij met raad en daad. Wij werken vanuit een prettige en ontspannen persoonlijke sfeer en stellen u als patiënt centraal.

Wij willen u graag goed leren kennen, waardoor we u zowel preventief als curatief de beste zorg kunnen geven. Omdat onderling vertrouwen de basis is voor een duurzame relatie, vinden we het ook belangrijk dat u onze praktijk leert kennen.

Kwaliteit

Onze medewerkers zijn tandheelkundige professionals. Door continue overleg tussen de verschillende zorgverleners, voortdurende na- en bijscholing en coaching van onze medewerkers, kunnen wij u de beste zorg bieden.